Home - mlb icon nft packs - Content

Tutorial: Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Databricks & Spark

# Run each of these queries, preferably in a separate cmd cell for separate analysis# create a temporary sql view for querying flight informationFlightTable = spark.read.parquet('/mnt/flightdata/parquet/flights')FlightTable.createOrReplaceTempView('FlightTable')# create a temporary sql view for querying airline code informationAirlineCodes = spark.read.parquet('/mnt/flightdata/parquet/airlinecodes')AirlineCodes.createOrReplaceTempView('AirlineCodes')# using spark sql, query the parquet file to return total flights in January and February 2016out1 = spark.sql("SELECT * FROM FlightTable WHERE Month=1 and Year= 2016")NumJan2016Flights = out1.count()out2 = spark.sql("SELECT * FROM FlightTable WHERE Month=2 and Year= 2016")NumFeb2016Flights = out2.count()print("Jan 2016: ", NumJan2016Flights, " Feb 2016: ", NumFeb2016Flights)Total = NumJan2016Flights+NumFeb2016Flightsprint("Total flights combined: ", Total)# List out all the airports in Texasout = spark.sql( "SELECT distinct(OriginCityName) FROM FlightTable where OriginStateName = 'Texas'")print('Airports in Texas: ', out.show(100))# find all airlines that fly from Texasout1 = spark.sql( "SELECT distinct(Reporting_Airline) FROM FlightTable WHERE OriginStateName='Texas'")print('Airlines that fly to/from Texas: ', out1.show(100, False))

Positiv engångseffekt på 70,5 milj. USD relaterad till tullfråga i USA

Förlikningen relaterar till ett beslut från 2018 av USAs handelsdepartement att belägga tvättmaskine

Bitcoin (BTC) و الدولار الأمريكي (USD)

حساب العملة هذا قدم على أمل أن يكون مفيدا, لكن من دون أي ضمانات؛ بدون حتى ضمان ضمني لملاءمته لأي غرض

Euro (EUR) et Dollar US (USD)

After a brief postponement when negotiations between owners and players went into extra innings, Maj